(آرم) گروه نوکارت > تعهدات ساخت > نازک کاری [ پشت ]

در ساختمانهایی که دارای پوشش زمین، دیوار، سقف و نما میباشند بدنبال باتمام رسیدن تولید سیستم حامل، تولید و نصب پوشش دیوار، سقف و نما، درب، پنجره و تعمیر و بازسازی پوششهای آسیب دیده و فرسوده بناهای موجود و در این محتوا؛

   
امورات دیوارکشی ( آجرعایق حرارتی، بتن گازی، پرکاست، دیوار سنگ طبیعی)

   
پوشش سطوح داخلی و خارجی ( پوشش، آنکراژ، شیشه، چینی، سنگ طبیعی، پوشش نماها)

   
بتون و تعمیرات سطوح بتون آرمه

   
امورات روکاری و سیمان کشی نماهای داخلی و خارجی با ترکیبات آکریلیک و سیمان

   
امورات بتون تسطیح بوسیله مواد سیمانی، شن، مواد افزودنی و مواد سفت شده

   
پوشش زمین و دیوار بوسیله سنگ طبیعی، سنگ مصنوعی، چینی، سنگ گرانیت و سرامیک

   
امورات پوشش نماهای داخلی و خارجی بوسیله رنگهای صنعتی و دکوراسیون.

سفت کاری نازک کاری عایق بندی تعدیلات معماری – دکوراسیون
صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
  Copyright © 2011 NUKART GRUP. All Rights Rezerved.