منابع انسانی [ پشت ]

Soy Valf , Endüstri ve Gemi Vanaları Üreticisi
شیوه مراجعه :

۱- اطلاعات شخصی و خانوادگی

نام و نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
محل تولد :
نام پدر :
وضعیت تاهل :
شغل :
نام و شغل همسر و وضعیت درآمد وی اگر در کاری مشغول است :
آیا فرد دیگری در خانواده شما کار می کند ?
یا شما و خانواده تان منبع درآمد دیگری دارید ?
آیا خدمت سربازی را انجام داده اید ?

اگر جواب مثبت میباشد :

محل انجام وظیفه :

 

تاریخ ترخیص :

آیا سابقه کیفری دارید ?
آیا گواهینامه دارید ?       نوع گواهینامه : 
آیا امکان سفر کردن دارید ?
آیا گذرنامه دارید ?
با چه کسی زندگی می کنید ?
شکل اقامت ?

اگر کرایه نشین هستید مقدار کرایه چقدر است :

 
۲- وضعیت سلامتی
قد :
وزن :
آیا نقص عضو دارید ?
در صورت دارا بودن نقض عضو بدنی توضیح دهید. :
آیا سیگار می کشید ?
آیا بیماری مزمن و یا واگیر دارید ?
۳- وضعیت تحصیلی:
کارشناسی ارشد :
(نام دانشگاه، رشته، درجه و تاریخ فارغ التحصیلی(
کارشناسی :
(نام دانشگاه، رشته، درجه و تاریخ فارغ التحصیلی(
کاردانی :
(نام دانشگاه، رشته، درجه و تاریخ فارغ التحصیلی(
دیپلم :
(نام دانشگاه، رشته، درجه و تاریخ فارغ التحصیلی(
   
۴- آموزشهای خصوصی و سمینارهای مورد تعقیب
لطفا در مورد رشته آموزشی و سمینار اطلاعات بنویسید :
۵-زبان خارجی      
  فهم مطالعه Yazma
انگلیسی :
آلمانی :
فرانسوی :
زبانهای دیگر :
   
امور دیگر خارج از شغل
انجمنهاو گروههایی که عضو آنها هستید. :
سرگرمیها :
امور دیگر :
آیا قبلا به شرکت ما مراجعه کرده بودید? ?
برنامه های رایانه ای که می دانید :
آیا در شرکت ما آشنایی دارید ?
   
۷- سرگرمیها
 
 
سابقه شغلی:
 
 
   
۸- مشخصات افرادی که می توانند در مورد شما اطلاعات بدهند
 نام و نام خانوادگی، محل کار، تلفن و نشانی
 
 
۱- رفرانس
 
   
 
 2- رفرانس
 
 
   
۹- روش کار
آیا کار شیفتی را قبول می کنید?
آیا کار اضافی خارج از ساعات کاری را قبول می کنید ?
آیا کار اضافی خااج از ساعات کاری را در روزهای تعطیل هفتگی و تعطیلهای عمومی را قبول می کنید?
آیا تغییر در مدت کار را قبول می کنید?
   
۱۰- کار مورد نظر شما
نوع کار:
میزان خالص دستمزد:
ه زمان می توانید شروع به کار کنید ؟
   
۱۱- نشانی ارتباط:
تلفن:
تلفن موبایل :
پست الکترونیک :
نشانی :

   
 
 
صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
Copyright © 2011 گروه نوکارت – همگی احقاق محفوظ میباشد.