(آرم) گروه نوکارت > تعهدات ساخت>سفت کاری [ پشت ]

ساخت سازه های فولادی و بتون آرمه
قبل از ساخت بناها، در نتیجه فعالیتهای برآوردی در رابطه محوطه ساخت؛ بهینه سازی زمین، پروژه و ساخت سازه های استحکامی و حامل، امورات فونداسیون و مقاوم سازی زمین و مهندسی زیرسازی با استفاده نمودن از تجهیزات لازمه و پرسنل فنی، ساخت سیستم حامل در سازه های فولادی و بتون آرمه خواه در پروژه های جدید و خواه در ساختمانهای موجود، انجام کنترل کیفیت در اثناء ساخت، طراحی و انجام تعدیلات و تغییرات در سیستم حامل سازه و استحکام دادن سازه هایی که ملزم به مقاوم سازی آن میباشد و امورات استحکام سازی پایه ها و سیستم حامل مطابق یا پروژه آن.

سفت کاری نازک کاری عایق بندی تعدیلات معماری – دکوراسیون
صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
Copyright © 2011 گروه نوکارت – همگی احقاق محفوظ میباشد.