ساختار شرکتمان [ پشت ]

ابتداء کارمان بمدت 15 سال قبل آغاز شده و در سال 2001 میلادی تحت عنوان شرکت سهامی ساختمان سازی کاراقوچ با مسئولیت محدود و در سال 2009 میلادی تحت عنوان شرکت سهامی مجتمعات مسکونی کاراقوچ با مسئولیت محدود، در سال 2010 میلادی تحت عنوان شرکت سهامی صنایع ساخت توشبا با مسئولیت محدود در زمینه ساختمان سازی از مرحله طراحی تا مرحله تحویل کلید، از ساخت تاسیسات تا ساخت مسکن، تعهد، راه حلهای پروژه و در موضوعات مدیریت ساختمان سازی ارائه خدمات مینماییم. شرکت سهامی ساخت و ساز نن با مسئولیت محدود، با آغاز نمودن از سال 2007 میلادی تدر زمینه پوشش نما بیرونی ارائه خدمات مینماید. راه حلهای دینامیک، مدرن و آکتیو پروژه از طرف گروه مهندسین گروه و با پشتیبانی کامپیوتر در موضوعات مشاوره مدیریت پروژه  با اتمام نمودن پروژه ها و تعهدات درج شده در رفرانسهای بانضمام از طرف اکیبهای متخصصمان احساس فخر و غرور مینماییم.

روند سریع تکنولوزی، در زمینه ساختمان سازی مدرنیزاسیون را الزامی داشته است. بدین سبب گروه ساختمان سازی نوکارت با مدافعه نمودن از مورد اینکه در کشور ترکیه سیستماتیک مدیریت پروژه بغیر از شرکتهای بزرگ از جانب شرکتهای موچک و متوسط نیز میبایست مورد استفاده واقع شود و فعالیتهای خود را در این راستاء ادامه داده و با کادر مجرب در موضوعات خود و اجراء نمودن تکنولوژی مدرن اطلاعات در زمینه پروژه و مدیریت ساخت به ارائه نمودن خدمات ادامه میدهد

.

نماد و اهدافمان؛
گروه نوکارت از سال 2001 میلادی تاکنون بهمراه همگی کارکنان، جهت ارائه خدمات با طرز تفکر مقرون به صرفه بودن، شیک و مطمئن و با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت تلاش نموده و با بهره مند شدن از فنون پیشرفته و تجارب علمی جهت جلب رضایت مشتری در زمینه ساختمان سازی از بدست آوردن موفقیتها و عملی نمودن اهداف خود و انتقال دادن آن به نسلهای جدید، فعالیتهای خود را ادامه داده و قرار گرفتن در مابین شرکتهای پیشرو صنعت ساخت و ساز هدف اصلی شرکتمان میباشد..

گروه نوکارت، در وحله نخست در صدد پیشرفت کشور جمهوری ترکیه و قرار گرفتن آن در مابین کشورهای پیشرفته و ارتقاء دادن پرستیژ و اعتبار جهانی آن بوده و با اهداف پیشرو بودن در زمینه ساختمان سازی بین المللی ، حراست همگی منابع حیات طبیعی، حراست سلامتی و بهداشت کارگران و بهبودی شرایط کار آنان به همگی فعالیتهای خود ادامه میدهد. گروه نوکارت همگی اینها را بعنوان هدف و آماج خود نهاده و قبول داشته است.

 

در راستاء اهداف خود گروه نوکارت در همگی فعالیتهای خود؛
• طرز تفکر کل کیفیت،
• ارزش نهادن به محیط زیست و احترام به مسائل زیست محیطی،
• جهت همیشه در نظر داشتن " امنیت، تکنیک، اقتصاد و ظرافت" که اصول اساسی مهندسی میباشند.
• تامین نمودن منافع مشترک مشتریان، کارکنان، سهامداران، تدارک کنندگان و کشور ترکیه،
اساس کار خود نهاده است.

گروه نوکارت بهمراه این اساس کارهای خود

• با بجا آوردن شرایط مشتری تامین نمودن رضایت مشتری
• در همگی فعالیتها رعایت نمودن موضوعات و موازین قانونی و مراعات نمودن اوامر موسسات وابسته و قراردادهای به امضاء رسیده،
• با ارج نهادن و اولویت دادن به مسائل زیست محیطی و گسترش دادن آن،
• با پیگیری نمودن همه گونه پیشرفتهای فنی و ساختمانی، توسعه دادن تکنولوژی خود،
• توسعه دادن سیستمهای ایجاد شده و بهینه سازی مداوم آنها، تامین نمودن منابع انسانی، فنون، منابع مالی و ترکیبی از آنان جهت مداوم ساختن سیستم،
• با ارج نهادن به آموزش و مداوم ساختن آن، ایجاد نمودن ساختاری آموزش پذیر، توسعه پذیر و تسهیم پذیر و با تشویق نمودن تماسهای چند جانبی، پشتیبانی نمودن از بهینه سازی همگی کارکنان، را تعهد مینماید.

 
صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
Copyright © 2011 گروه نوکارت – همگی احقاق محفوظ میباشد.