(آرم) گروه نوکارت > تعهدات ساخت>تعدیلات معماری – دکوراسیون [ پشت ]

تخدمات دکوراسیون منازل، دفاتر و مغازه ها. اجراء خدمات نازک کاری بدنبال طراحی سازه های موجود و بناهای جدید ( پوشش نما، زمین، دیوار و سقف)، کارهای مکانیکی و الکتریکی، امورات دکوراسیون و مبلمان، اجراء & برگزاری غرفه های نمایشگاهی.

   
امورات دکوراسیون و بازسازی اماکن صنعتی و کاری (منازل/ دفاتر)

   
پوشش دیوار بوسیله گچبری، پشم سنگ، فلزات و امثاله، اجراء دیوار میانی و سقف

   
اجراء رنگ و معجون دکوراتیو و مواد مصنوعی با اهداف ویژه

   
اجراء پنجره، سقف، حیاط زمستانی از مواد آلمینیومی و پی-وی-سی جهت اماکن بیرونی

   
اجراء سیستم پنجره های آلمینیومی

سفت کاری نازک کاری عایق بندی تعدیلات معماری – دکوراسیون
صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
Copyright © 2011 گروه نوکارت – همگی احقاق محفوظ میباشد.